Često postavljana pitanja

Projekat ReLOaD za cilj ima jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu proširivanjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD iz budžeta lokalnih vlasti u cilju većeg angažmana građana u donošenju odluka i boljeg pružanja usluga na lokalnom nivou.

U prvoj godini projekta (2017./2018.) lokalne partnerske vlasti su:

 

Bosnia and Herzegovina: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradacac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modrica, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Teslic, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez, Vogosca.

Kosovo*: Istog/k, Kamenicë/a, Lipjan/Lipljan, Viti/Vitina, Zveçan/Zvecan.

Macedonia: Gostivar, Kavardaci, Kumanovo, Resen, Strumica.

Montenegro: Kotor, Podgorica, Nišic, Pljevlja, Tivat.

Albania: Dibër, Durres, Elbasani, Korha, Lezha, Librazhidi, Permeti, Perrenjas, Roskovec, Shkoder, Tirana, Tropo.

Serbia: , Dimitrovgrad, Kragujevac, Kursumlija, Paracin, Sabac.

Javni poziv je otvoren za sve OCD koje su formalno-pravno registrovane u regionu, u skladu sa pozitivnim propisima. Podnosioci prijave moraju biti pravni, neprofitabilni subjekti. Pored toga, svaki poziv ima određene specifičnosti u odnosu na ovo opšte pravilo koje se tiče kriterijuma za učešće (registracija kod nadležnog lokalnog organa vlasti, postojanje partnera na lokalnom nivou i slično…)

Sredstva se dodjeljuju za one projektne prijedloge koji pokrivaju jedan ili više prioriteta i zadovoljavaju kriterijume kvalitete navedene u evaluacijskoj tabeli te druge uslove iz ovog javnog poziva. Svi projekti moraju biti implementirani isključivo na teritoriji opština u kojima implementiramo projekat i u korist stanovništva.

Svaka partnerska lokalna samouprava objavljuje javni poziv u skladu sa pravilima, uz standardizovani skup dokumenata, među kojima su ključni dokumenti navedeni u daljem tekstu. Imajte na umu da je kompletan skup dokumenata širi i proučite zahtjeve poziva za koji ste zainteresovani kada on bude objavljen.
Projektni prijedlog (word format – Prilog 1),
Raspodjela budžeta (excel format – Prilog 2),
Matrica logičkog okvira (word format – Prilog 3),
Plan aktivnosti i promovisanja (excel format – Prilog 4).

Projekat ReLOaD pruža kontinuiranu podršku OCD-ovima kroz više događaja i interaktivnih sastanaka sa potencijalnim podnosiocima prijava posvećenih javnim pozivima od kojih su najznačajniji Otvoreni dani koji se održavaju u sredinama lokalnih samouprava u kojima se projekat implementira. Na ovim sastancima, potencijalni podnosioci prijava se detaljno informišu o pozivu, procesu podnošenja prijava, kriterijumima i sl.

OCD-ovi koji djeluju izvan opština koje implementiraju projekat se ohrabruju da se prijave iako u pojedinim slučajevima učešće može biti ograničeno ili se može zahtijevati partnerstvo sa lokalnim OCD-ovima. Molimo da proučite zahtjeve poziva za koji ste zainteresovani. 

Za predstojeće rokove i događaje pogledajte naš interaktivni kalendar na našoj početnoj web stranici.