O nama

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

ZAŠTO ReLOaD?

Ceo Zapadni Balkan se suočava sa sličnim izazovima vezanim za nedovoljno razvijenu saradnju između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Posebno je uočljiv manjak transparentnosti u finansiranju OCD što predstavlja jednu od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva.

Na osnovu sveobuhvatnog iskustva prethodnih projektnih intervencija u Bosni i Hercegovini, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) će razmatrati ova pitanja i izazove u regionu Zapadnog Balkana i to u: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Cilj projekta?

Cilj projekta je da u periodu 2017- 2020. godine ojača partnerstvo između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela iz Bosne i Hercegovine za finansiranje OCD projekata iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

ReLOaD projekat će raditi sa jedinicama lokalne samouprave na unapređenju transparentnog, razvojno orijentiranog projektnog finansiranja OCD projekata koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionisati kao platforma za umrežavanje regiona Zapadnog Balkana, kao i za razmenu iskustava i naučenih lekcija vezano za sprovođenje programa od javnog interesa.

Koji su očekivani ključni rezultati?

ReLOaD će, između ostalog, postići sledeće ključne rezultate u 50 jedinica lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana:

·         Jedinice lokalne samouprave i OCD poseduju osnovna znanja o transparentnom finansiranju OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave,

·         Model transparentnog i projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave unapređen je i institucionalizovan u svim projektom obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave i kao takav promovisan i prihvaćen u regionu Zapadnog Balkana,

·         Inicijative i programi koje sprovode OCD odražavaju potrebe zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana,

·         Osnaženi kapaciteti OCD i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata,

·         Širenjem dobrih praksi poboljšano regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

Koji je očekivani uticaj projekta?

ReLOaD će podsticati saradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva što će doprineti boljem kvalitetu života u 50 jedinica lokalne samouprave.

Očekuje se da će OCD realizovati 200 projekata i ponuditi kvalitetnije i raznovrsnije programe za preko 38.000 građana na lokalnom nivou u regionu Zapadnog Balkana, od čega će u Srbiji preko 3.000 građana imati koristi od programa i projekata koje će sprovesti najmanje 20 organizacija civilnog društva.