The Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans2
is funded by the European Union and implemented by UNDP

Platforma za razmjenu znanja u oblasti lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu EU ReLOaD

Platforma za razmjenu znanja u oblasti lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu EU ReLOaD služi za pohranjivanje, upravljanje i razmjenu znanja te omogućava povezivanje i umrežavanje. Platforma treba poslužiti vlastima i praktičarima iz OCD-a u lokalnim zajednicama širom Zapadnog Balkana kao resurs za razmjenu najboljih praksi i poboljšanje saradnje, transparentnosti i inovativnih mehanizama pružanja javnih usluga.

ReLOaD
u brojkama
achieved in 2017-2021
Lokalne
Samouprave
Number of
projects
NUMBER OF
BENEFICIARIES
Albanija Bosna i Hercegovina Kosovo* Crna Gora Srbija Republic of North Macedonia
12
82
Ukupno
53
493
107710
ReLOaD pomaže jačanju participativne demokratije i evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva za aktivno učešće u donošenju odluka i promociji povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Dešavanja

Predstojeći događaji
Najnoviji dokumenti
EU Acquis and Local Government in Albania

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Law on Organization and Functioning of the Agency for Supporting Civil Society in Albania

Najnoviji projekti
Card image cap
Projekat
Support to marginalised groups through innovative social protection programmes
Organizacija

Trajanje 7 months Pregled
Card image cap
Projekat
Promocija aktivnog života među mladima
Organizacija

Trajanje 12 months Pregled
Card image cap
Projekat
Embellishing our waters
Organizacija

Trajanje 10 months Pregled
Card image cap
Projekat
Mladi kreiraju zdrave stilove života
Organizacija

Trajanje 12 months Pregled